En del af Odsherred Kommune
Fysiske rammer - Asnæs

Sydskolen Asnæs
Stadionvej 6
4550 Asnæs

59 66 69 00

Faciliteter

Vores skole består af 4 bygninger, som vi kalder blokke. Blok A og B er forbundet af indgangspartiet ved hovedindgangen, mens blok C og blok D ligger separat.

  • I blok A finder du administrationen, ledelsen, psykolog, sundhedsplejerske, UU-vejleder, socialrådgiver, inklusionsvejledere og serviceleder. Du finder også læringscenter, fysik/kemi og 7.-9. klasse
     
  • I blok B finder du 7.-9. klasse
     
  • I blok C finder du 4.-6. klasse, og madkundskab, billedkunst, håndværk & design og musiklokalet. Juniorklubben holder også til i blok C.
     
  • I blok D finder du 0.-3. klasse. Til blok D er tilknyttet 3 pavilloner. SFO holder også til i blok D.

Legeplads

Ved blok D har vi en fantastisk nyanlagt legeplads med boldbane og masser af udfoldelsesmuligheder for børnene. Legepladsen er centrum for børns leg både i skoletiden og i fritiden.

Kommunens cykellegeplads ligger tæt på skolen, og benyttes i skolens undervisning.

Idrætsfaciliteter

Hal og svømmehal ligger i tilknytning til skolen, og benyttes som faglokaler. Til udendørs idræt benytter vi gymnasiets idrætsanlæg, som også ligger tæt på skolen.