En del af Odsherred Kommune
Godt at vide om Asnæs

Sydskolen Asnæs
Stadionvej 6
4550 Asnæs

59 66 69 00

Samarbejde med forældre

Vi ser forældre som en vigtig ressource i forhold til elevernes læring og trivsel. Derfor er det vigtigt, at vi gensidigt har et tillidsfuldt forhold, og er i tæt dialog - både når det går godt, og når vi hver især udfordres. Kun i fællesskab og med barnet i centrum kan vi løfte opgaven. Mødet mellem skole og hjem skal altid ske ud fra en anerkendende tilgang.

Samarbejde med lokalområdet

Vi har et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og Asnæscentret ifht. praktik og virksomhedsbesøg.  I praktisk/musiske fag arbejder vi sammen med Odsherred Kunstmuseum, Huset i Asnæs, Musikskolen, Billedskolen, Nordisk Center for Fødevarer (fødevareskole). Som del af Unge- og Uddannelsesbyen falder det os naturligt at planlægge forløb sammen med med Ung i Odsherred, Fritidsborger, Geopark og Odsherred Gymnasium. Ved forskellige sportsarrangementer indgår byens idrætsforeninger som uundværlige samarbejdspartnere.

Samværsregler

Hos os bliver Sydskolens ordensregler omsat til samværsregler, forstået på den måde at det er i fællesskab vi får et godt miljø og trivsel.

Linjefag

7.-9. klasse har hver onsdag linjedag, hvori den understøttende undervisning og valgfagspakken ligger. Læs mere om linjefagene.

Fravær/sygdom - hvor melder jeg det?

For elever i 0.-6. klasse melder forældre fravær/sygdom via kontaktbogen på intra.
I 7.-9. klasse benyttes et særskilt program E-protokol, hvor forældre sygemelder deres barn, og ligeledes orienteres pr. sms, hvis eleven udebliver fra undervisning.

Traditioner i Asnæs

Lejrskoler

I 2. klasse, 6. klasse og 8. klasse er der lejrskole.

Teaterforestillinger/koncerter

Alle klasser ser 1-2 teaterforestillinger og koncerter om året. Forestillingerne er udvalgt af læringsvejledere og elever på Teaterfestival.

Motionsdag

Sidste fredag inden efterårsferien holder vi motionsdag for hele skolen, hvor elever følger udvalgte ruter i lokalområdet. Odsherreds Gymnasiums 10. klasse inddrages som samarbejdspartner.

Læsefestival

Kommunen styrker lysten til læsning ved at have en årlig læsefestivaluge, hvor der på forskellig vis tilbydes aktiviteter.

Brug af cykelhjelm

Skolebestyrelsen har besluttet at alle elever skal bruge cykelhjelm, når eleverne er på cykeltur i skoletiden. Samme princip gælder ved brug af løbehjul og rulleskøjter m.m. på skolens matrikel.

Odsherred Legene

Alle SFOer i kommunen arrangerer i samarbejde den årlige OL-dag for 0.-3. klasse, hvor alle eleverne dyster i sjove discipliner.

Bag for en sag

Børn i både SFO og skole bager og sælger kager for en god sag i projektet "Bag for en sag", som støtter Børnetelefonen og Børns Vilkår.

Luciaoptog

Eleverne i 2. klasse har en travl dag, når de går Luciaoptog i alle blokkene, samt i børnehaven, Asnæscentret, på Bobjergcentret (plejehjemmet) og sluttelig i SFOen med stolte forældre, som tilskuere.

Fastelavn

Der afholdes fastelavnsarrangement fra 0.-6. klasse med flotte udklædninger, tøndeslagning og præmier.

Badmintonturnering

Alle elever i 5. klasse har i samarbejde med Sydskolen Fårevejle en årlig badmintonturnering.

Dansk Naturvidenskabsfestival

I uge 39 deltager vi i Dansk Naturvidenskabsfestival, hvor skolens linjehold "Innovation og Science" laver undervisning for eleverne i 4.-6. klasse.

Skolefodbold

7.-9. klasse deltager med et udvalgt hold i BTs årlige skolefodboldsturnering. Skolens øvrige elever har mulighed for at heppe ved hjemmebanekampe.

Gallafest

Et aktivt elevråd blandt de ældste elever samt skolens lærere planlægger og står for den årlige gallafest for 7.-9. klasse. 

Sidste skoledag

Inden eleverne i 9. klasse går i gang med de mundtlige prøver, fejres deres sidste skoledag med fælles morgenmad for lærere og afgangelever. Efterfølgende afholder afgangseleverne sjov tilrettelagt "undervisning" og deler karameller ud i skolens øvrige klasser, og bagefter mødes alle på plænen til dyst mellem afgangselever og lærere.

Dimission

Som afslutning på 9 års skolegang afholder vi dimissionsfest for elever, forældre, lærere og ledelse. Eleverne får udleveret deres prøvebeviser, og får sagt farvel til folkeskolen på festlig vis med sange og taler.