En del af Odsherred Kommune

Høring om ny skolestruktur

tor, 09/27/2018 - 13:33 -- admin

børn smiler

Byrådet har besluttet at sende et forslag om en fremtidig skolestruktur i Odsherred Kommune i høring.

Forslaget lægger op til fire nye skoler, som afløser de to nuværende skoler, Nordskolen og Sydskolen, fra 1. august 2019.

Du kan læse det samlede materiale på kommunens hjemmeside.

Formål med ny struktur

Formålet med den nye struktur er øget decentralisering og større lokalt ejerskab på skolerne. Desuden kan skolerne etablere en særlig profil og der vil være frit skolevalg til overbygningerne.

Skolestrukturens opbygning

Den foreslåede skolestruktur består af fire skoler med hver sin skoleledelse. 

De fire skoler skal alle bestå af mindst en indskoling, et mellemtrin, en overbygning og en SFO. De tidligere stednavne for skolerne genindføres.

Høringssvar

Faglige organisationer, skolebestyrelser, MED-udvalg, skolernes afdelingsråd, handicaprådet og fælles elevråd får tilsendt høringsmaterialet.

Høringssvar indsendes senest torsdag den 22. november 2018

til Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse, att.: Jørgen Kristiansen, jkr@odsherred.dk.