En del af Odsherred Kommune
Handleplaner - Asnæs

Sydskolen Asnæs
Stadionvej 6
4550 Asnæs

59 66 69 00

Styrkede overgange

Fra børnehave til skole

I Asnæs har vi tæt samarbejde med den lokale børnehave SpilOp'en og de omkringliggende børnehaver. Børnehaveklasseledere og SFO pædagoger besøger børnehaverne fra efterårsferien til jul i børnehavebørnenes hjemmebane, hvor de første relationer dannes og udvikles. Fra jul til 1. maj inviteres børnehavebørnene op på skolen 1 gang om ugen. Her får de den første undervisning, og besøger børnene i 0. klasse, så de kommende elever bliver trygge ved skolens/SFOens rammer allerede, inden de selv starter her. 1. maj starter børnehavebørnene i førskole i SFOen, hvor de igen møder børnehaveklasselederne og pædagogerne.

Fra 6. klasse til 7. klasse

Skolen er overbygningsskole primært for Sydskolen Vig. For at eleverne er trygge ved overgangen dannes relationer eleverne imellem i planlagte møder og arrangementer for klasserne både i 5. klasse og i 6. klasse. I 7. klasse dannes helt nye klasser og forud for dette kan eleverne ønske 3 kammerater. Herefter dannes de nye klasser af afgivende lærere og nye lærere.

Fra 9. klasse til ungdomsuddannelser

For at sikre det rigtige uddannelsesvalg for den enkelte elev afholdes hvert forår introforløb på ungdomsuddannelserne. UU-vejlederen har en særlig rolle i dette arbejde, ligesom hun har fokus på de ikke-uddannelsesparate elever. Derudover har eleverne mulighed for at deltage i praktikforløb i relevante erhverv.

Ressourceteam

For at tilgodese den enkelte elevs sociale og faglige udvikling har skolen et team af vejledere og ressourcepersoner. Dette team arbejder med at styrke og udvikle alt fra læsning til trivsel i tæt samarbejde med alle relevante aktører omkring eleven. 

Uddannelsesmiljøvurdering

Uddannelsesmiljøvurderingen er under behandling i skolen arbejdsmiljøgruppe.