En del af Odsherred Kommune
Handleplaner - Hørve

Sydskolen Hørve
Skolegade 11
4534 Hørve

59 66 69 00

Fælles samarbejde mellem børnehave og skole

Vi har længe haft tradition for et godt samarbejde omkring børns overgang fra børnehave til SFO og skolegang. Dette samarbejde er blevet en naturlige del af samarbejdet mellem skole og børnehave, og styrker børnenes udviklings- og læringspotentiale, således at de fra starten kan få den nødvendige personlige og faglige støtte. Dette betyder, at vi har lærere, der kommer i den lokale børnehave, hvor vi lærer jeres børn at kende. Når de så starter i børnehaveklassen, kan læsevejlederen og dansklæreren indsætte den passende undervisning.

Teamsamarbejde

I Sydskolen arbejdes der med teamsamarbejde og det har fået en mere fremtrædende plads med Folkeskolereformen, idet der stilles nye og flere krav til de professionelle faglige fællesskaber.

Teamsamarbejde skal have fokus på elevernes læring og trivsel og udgøre et forum for fælles refleksion. Det skal danne rammen for udvikling af undervisningens tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering.

Læring er dermed i fokus på to niveauer: elevernes læring og de professionelles læring med henblik på at udvikle den mest optimale undervisning til en given elevgruppe.

Digitale platforme

I Sydskolen bruges der en digital elevplan (MU) Min uddannelse som ligger på Intra. Herfra kan du som forældre følge barnets faglige og sociale udvikling. Lærere og pædagoger vil som udgangspunkt bruge elevplanen til forældresamtaler.

AKT

 I vores AKT team (adfærd kommunikation og trivsel) har vi i skoleåret 2015 uddannet personale, som er blevet specialiseret i håndtering af traumatiserede elever. Dette betyder, at elever der bliver tilknyttet AKT, har mulighed for at indgå i forløb som er planlagt ud fra elevens nærmeste udviklingszone.