En del af Odsherred Kommune
Juniorklub Vig

Hvem er vi?

Vig SFO ligger på Ravnsbjergvej 23 i Vig. SFO 2 (Juniorklub) er for vores elever i 4.-6. klasse fra blok D og E.

Der er åbent på alle skoledage fra kl. 6.00 og frem til skolestart og igen fra skolen slutter og frem til 17.00, dog til 16.30 om fredagen.

Pædagogiske mål og visioner

DGI idrætscertificering

Sydskolen Vig, SFO og Juniorklub er fælles certificeret i DGI som idrætsprofilskole.

Skole og SFO udgør en ramme for børnene og deres forældre. Derfor deler og arbejder SFO og skole med et fælles barnesyn og fælles værdier.

  • Lærere og skolepædagoger indgår i et ligeværdigt samarbejde om den pædagogiske opgave for det enkelte barns læring og trivsel.
  • For barnets mulighed for at kunne bidrage aktivt til og have udbytte af til læring-og børnefælleskabets aktiviteter -  så barnets selvbillede styrkes.

Fri for Mobberi

Skolepædagogerne arbejder målrettet med Fri for Mobberi både i undervisningsdelen og fritidsdelen.

Samarbejde med skolen

Skolepædagogerne er tilknyttet en klasse fra 0.-3.kl. og 4.-6. klasse. Klasseteam består af klassens lærere og en skolepædagog. Skolehjemsamtale, forældremøder, klassearrangementer med mere, vil være med deltagelse af klasseteamet. Skole og SFO afvikler alle traditioner og arrangementer i fællesskab.

Fysiske rammer

SFO og skole arbejder i fælles pædagogiske rammer, og er for få år siden nyrenoveret.

Sydskolen Vig fremstår med bl.a. nyt skolebibliotek (PLC), Legeplads ved SFO 1, mellemtrinslokaler med SFO 2.

Sydskolen Vig ligger ved siden af den helt nye hal og svømmehal Vig kultur- og idrætscenter, og har direkte adgang til idrætsanlæg og grønne områder.

Godt at vide

Kommunikation med forældrene

Både SFO 1 og 2 er tilknyttet Tabulex systemet, hvor forældre kan sende meddelelser til personalet. Her vil månedens aktiviteter fremgå for SFO 1 og 2 fremgå.

Kost

I SFO 2 tilbydes børnene et mellemmåltid hver dag.

Aftenåbning med spisning

For SFO 2 børn er der aftenåbning med spisning en gang pr. måned fra 17-19.

Traditioner

Alle faste traditioner som julestue, gallafest (4.-6. kl.), Vig familieløb, fodbold- og håndboldturnering, Odsherred Stafetten med mere afvikles fælles mellem skole og SFO.

Skolehave

På afdeling Vig har vi en skolehave, hvor alle klasser samt SFO 2 bidrager, og hvor der er vækst, læring og glæde i læringsfællesskabet.

Åben skole

Som et led i arbejdet med Åben Skole, indgår afdeling Vig i samarbejde med: FK Odsherred, Vig motion i Vig kultur- og idrætscenter, NVPRO, Vig festival og vi er en del af foreningen Vig Fremtidens familie by.

Kontakt Juniorklub Vig

Telefon 59 66 69 50

Mobil 30 56 18 03