En del af Odsherred Kommune

Ny skolestruktur besluttet

man, 02/04/2019 - 14:56 -- admin

Byrådet i Odsherred Kommune har tirsdag den 29. januar 2019 enstemmigt vedtaget den nye skolestruktur, som skal gælde fra det kommende skoleår 1. august 2019.

Skolestrukturen betyder en afvikling af den nuværende struktur med Nordskolen og Sydskolen. I stedet får vi fire skoler med egen skoleledelse og egen skolebestyrelse. Vi får også skolernes tidligere navne igen, så det fx hedder Egebjerg Skole i stedet for Nordskolen afd. Egebjerg.

De fire skoler bliver:

  • Nordgårdsskolen (0.-4. klassetrin) og Grundtvigsskolen (5.-9. klassetrin), Odden Skole og Egebjerg Skole, begge med 0.-6. klassetrin
  • Højby Skole med 0.-9. klassetrin
  • Vig Skole med 0.-9. klassetrin, idet overbygningen her føres tilbage
  • Bobjergskolen i Asnæs med 0.-9. klassetrin, Skolen på Fjorden i Fårevejle St. med 0.-9. klassetrin og Vallekilde-Hørve Skole med 0.-6. klassetrin.

Det er op til de nye skolebestyrelser at beslutte profilskole.

Placering af specialklasserne afventer den igangsatte analyse på hele det specialiserede område.

Skoler med flere matrikler fortsætter med lokale afdelingsråd.

Vi får en særordning for 4571 Grevinge Sogn, hvilket betyder, at alle skolesøgende børn herfra frit kan vælge mellem skolerne i Asnæs eller Vig.

Processen for ansættelse af skolelederne

De to nuværende skoleledere Helle Bender Justesen, Nordskolen, og Jørgen Schandorff, Sydskolen, fortsætter som skoleledere for henholdsvis skolerne i Nykøbing, Odden og Egebjerg og for skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve.

I løbet af de næste to uger vil der blive nedsat ansættelsesudvalg til de to øvrige skolelederstillinger i Vig og Højby, og stillingsopslagene for disse skal udarbejdes. Ansættelsesudvalgene vil bestå af forældre- og medarbejderrepræsentanter fra de nuværende skolebestyrelser, tillidsrepræsentanter fra DLF og BUPL, centerchef for Børn, Unge og Familie, Ane Stallknecht, direktør Rikke Blom og repræsentanter fra administrationen.

Ansøgningsperioden vil være fra 18. februar til 4. marts, hvorefter ansættelsesproceduren går i gang fra 4. marts og to uger frem. I slutningen af marts er det målet at ansætte de nye skoledere, som tiltræder deres stillinger 1. maj. Skolelederne vil herefter beslutte om ledelsesstrukturen på den enkelte skole og de nuværende afdelingsledere kan tilkendegive deres ønsker om placering, kompetencer mv. Der vil kun være eksterne stillingsopslag i det omfang, den eksisterende ledelsesgruppe ikke dækker behovet. Eventuelle eksterne stillingsopslag vil ske i juni.

Proces for skolebestyrelsesvalg

Byrådet har 29. januar 2019 også godkendt forslag til Styrelsesvedtægt og valgregler for skolebestyrelserne, og disse er sendt i høring fra 30. januar til 27. februar 2019.

Efter opsamling på høringssvarene 28. februar til 1. marts, bliver sagen behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 12. marts med indstilling til Byrådet, der træffer endelig beslutning 26. marts.

I april-maj vil valget til de fire nye skolebestyrelser foregå, og fra juni kan de nye skolebestyrelser træde i funktion.