En del af Odsherred Kommune
Pædagogiske mål og visioner - Fårevejle

Sydskolen Fårevejle
Skolevej 6
4540 Fårevejle

59 66 69 00

Overordnede mål for det pædagogiske arbejde på afdelingen

Skolens målsætning er overordnet at skabe mulighed for trygge rammer for eleverne. Det mener vi kan gøres ved fokus på forældresamarbejde, skolens fællesskab samt elevernes læring og trivsel. Derfor har vi formuleret denne målsætning.

Værdi

Det er vigtigt fordi

Ved det forstår vi

Det gør vi ved at

Faglighed

Eleverne skal blive så faglig dygtige som mulig

At selv om eleverne er forskellige har de alle et fagligt potentiale

Være faglig kompetent

Gå op i sit fag og være inspirerende for eleverne

Være forberedt og faglig opdateret

Samarbejde

Vi arbejder mod et fælles mål

Elever og forældre får tydelighed

Samarbejde bygger på tillid

At aftaler overholdes

At Aftaler fælles mål

At respektere hinandens arbejde

Overskuelighed og gennemskuelighed

Fælles fodslag

Have tillid til at opgaver løses

Videregive kommunikation (i særdeleshed skriftligt)

Lære eleverne at samarbejde om at løse opgaver

Være åben for dialog

Overholde aftaler

Fællesskab

Vi skal føle os som en del af et fællesskab

Fællesskab giver ejerskab

Traditioner bliver til i fællesskab

Vi går i samme retning

Vi er loyale overfor fælles beslutninger

At vi løbende har åben dialog på alle niveauer

At vi tør sige det, vi har på hjerte (uden at frygte konsekvenser)

Bevare traditioner og skabe nye

Tage godt imod nye kollegaer, elever og forældre

Hilse pænt på hinanden

Holde pauser fælles

 

Det gode kollegaskab

  • Anerkende hinanden som person og professionel
  • Du får ikke lov at være alene – om du er syg, ny, vikar eller har en anden funktion på skolen
  • At man kan bruge hinanden til hjælp, få læsset af, sparring m. m.

Det gode lederskab

  • Give tydelig struktur/rammer
  • Vigtig med information og respons
  • Anerkendende tilstedeværelse
  • Anerkende alle skolens dele, ikke kun undervisning

Det gode følgeskab

  • Anerkende og respektere hinandens roller
  • Indgå i et konstruktivt samarbejde
  • Tydelig og ærlig kommunikation med egen banehalvdel som udgangspunkt