En del af Odsherred Kommune
SFO Fårevejle

Hvem er vi?

SFO ligger på Skolevej 4 i Fårevejle, og er SFO for vores elever i 0.-3. klasse. Sydskolen Fårevejle SFO og Juniorklub har indskrevet ca. 160 børn i alderen fra 0.-6. klasse.

Vi har åben fra kl. 6.00-17.00 mandag til torsdag. Fredag lukker vi kl. 16.00.

Pædagogiske mål og visioner

Vi tager udgangspunkt i kommunens børnepolitik, som fremhæver at alle børn skal sikres tryghed, trivsel og udvikling.

Vi arbejder med faglighed. Lærer at lære, give mulighed for tilegnelse af kundskaber og færdigheder i et godt fysisk og psykisk læringsmiljø. Vi har respekt for forskellighed og er forstående og imødekommende, lyttende og værdsætter hinanden.

Trivsel og tryghed opnår vi gennem tydelige rammer, tillid og ved at tage vare på mangfoldigheden i fællesskabet. Her skal være rart at være!

Fysiske rammer

SFO og Juniorklub har selvstændige lokaler, som ligger tæt ved skolen. Udearealer og legeplads er fælles med skolen.

Handleplaner

Vi arbejder med handleplaner i skoletimerne i forbindelse med understøttende undervisning.

Godt at vide

Kost

Børnene får sund og nærende morgenmad inden skoletid og igen efter skole serverer vi lidt let, bestående af brød og frugt.

Aktiviteter

Vi tilbyder en lang række aktiviteter som børnene frit kan vælge til eller fra. Vi følger i nogen grad årstiderne, hvad angår aktivitetstilbud og arrangementer.

Kommunikation med forældrene

Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde for i fællesskab, at skabe de bedste rammer og vilkår for børnene.

Vi har Tabulex afkrydsning af børnene. Et system som I forældre også kan bruge ved sygdom eller andet, og hvor vi gensidigt kan kommunikere med hinanden.

Lukkedage

Der er særlige lukkedage for alle kommunens SFO'er. Det er en politisk beslutning, hvor der laves særlig lukkedagspasning for de familier, som har behov for det. Der bliver sendt skema ud med tilmelding og information om disse dage.

Før skole

1. maj starter de kommende børnehaveklassebørn i SFO, hvor vi har forberedt et særligt udviklingsforløb for dem, som målretter sig mod den kommende start i skolen.

 

Kontakt SFO i Fårevejle

SFO - 59 66 56 75
Tilmelding til SFO