En del af Odsherred Kommune
Sprogklasserne i Hørve
dreng ord

Sprogklasserne i Hørve er et af Odsherreds Kommunes specialtilbud

Sprogklasserne er for normaltbegavede børn med specifikke tale- og/eller sprogvanskeligheder. Børn med sprogvanskeligheder har ofte brug for ekstra støtte for at få udbytte af undervisningen i skolen.

I sprogklasserne tilbyder vi undervisning i alle folkeskolens fag, ud fra Fælles mål, men med en specifik og målrettet indsats på det danskfaglige og sproglige område. Sprogklasserne har deres egne lokaler, men deler alle faglokaler med Sydskolen, afd. Hørve. Sprogklasserne deltager for det meste i temadage og projektuger med resten af skolen, og der er ofte et samarbejde på tværs af klasserne. Beliggenheden på en almindelig folkeskole giver mulighed for at enkelte elever kan blive tilknyttet en større klasse i et eller flere fag.

Videnscenter

Vores videnscenter tilbyder temadage og forskellige kurser for både lærere og elever. Derudover er der mulighed for råd, vejledning og sparring omkring elever, opgørelse af tests, input til undervisning , og meget mere.

Informationsmateriale

Kontakt afdelingsleder Ann-Karina Nordvig