En del af Odsherred Kommune
Uddannelsesvejledning
smilende ung pige

Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland vejleder unge fra 13 til 24 år om uddannelse og erhverv.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland er et samarbejde mellem kommunerne Holbæk, Odsherred og Kalundborg om uddannelses- og erhvervsvejledning. Vi vejleder om uddannelse og job til:

  • Elever i grundskolens 7.-10. klasse
  • Unge mellem 15 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet

Det er vores opgave at sikre, at elever efter afsluttet 9. eller 10. klasse og unge mellem 15 og 25 år har en aktuel uddannelsesplan og påbegynder en aktivitet eller en ungdomsuddannelse, det er realistisk, at de kan gennemføre.

Vejledning af de 15-17 årige

Vejledning af de 15-17 årige sker i forbindelse med den løbende revision af de unges uddannelsesplan og under hensyn til, at alle unge i denne aldersgruppe har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse, der sigter mod senere uddannelse.

Fakta

I Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland er vi 29 vejledere, 1 centerchef, 1 souschef og 3 administrative medarbejdere.

I Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland er vi alle professionelle vejledere, som løser disse opgaver lokalt på grundskolerne og på kontorer beliggende i de tre kommuner. Specialvejlederne har desuden jævnligt kontakt med bosteder og de børn og unge, der bor der.